உன் 👧அழகை கண்டவுடன் நான் மட்டுமல்ல..
உலகமே தலைநிமிர்ந்தது...!

"அழகு கவிதை..

கதிர் 7010592008
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like