ஒரு ஆண் ஒரு பொண்ணை அன்பா பழகிட்டா அவளை தவிர எந்த பொண்ணுகிட்டயும் பழகமாட்டான்!!..

அது தான் உண்மையான அன்பு..


கதிர் 9171765870
0 0 1 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like