நாம கஷ்டபடுறதே வாழுற வாழ்க்கைக்கு தான்! !

ஆனா யாரையும் கஷ்டபடுத்தாம வாழனும் 👍👍

அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை

கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like