funny jokes

Sorting: Latest | Popular | Pending

Me writing answers in exams be like

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Lol

Lol

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Husband vs Wife

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Happiness is cleaning your desk with your best friend's bag

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

During last minute trip cancellation

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Secret formula for married couples

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Marriage is for couple but enjoyment is for all...

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Maths fun

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Apple watch...creativity at its best...

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Funwd

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like