facts

Sorting: Latest | Popular | Pending

Never ever happens the way we plan😬

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Hard to be google now a days🤣😂

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Make sure🧐

0 0 1 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Mid night snack🍩🍪

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Do u ever faced this

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Past to future 🧐🧐

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

Police sirens 🚨

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like

😬

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like