விதைகளை எங்க தூக்கி எறிஞ்சாலும் அது முளைக்கும்!!.

அதேபோல நம்மளை யாரு தூக்கி எறிஞ்சாலும் நம் வாழ்க்கை முன்னேறும்!!..

கதிர்..


9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like