21 October 2017 2:11:13 PM UTC
Ali dan Ahmad sedang berada di klinik untuk berjumpa dengan doktor.

Doktor : "Kenapa dengan kamu?"

Ali : Saya tertelan guli, doktor.

Doktor : "Awak pula?"

Ahmad : "Saya menunggu guli saya dikeluarkan."