24 October 2017 3:07:28 PM UTC
Kelas Ali datanglah seorang pelajar perempuan baru. Pelajar perempuan ini sangat cantik dan Ali sangat tertarik olehnya.

Demi menarik perhatian perempuan tersebut, Ali sengaja berbatuk di depan perempuan itu. 

Berapa hari kemudian, perempuan tersebut bertanya Ali : Batuk awak dah sembuh?"

Ali sangat gembira kerana di berjaya menarik perhatian perempuan tersebut.

Perempuan : "Sila jauhkan diri awak dari saya. Awak masih batuk."