22 October 2017 3:31:15 PM UTC
Ibu: Siapakah budak terbaik di dalam kelas kamu?

Ah Meng: Saya, mak.
Ibu: Kenapa kamu?
Ah Meng: Kerana saya yang selalu menjawab soalan cikgu.
Ibu: Siapakan pula yang paling teruk dalam kelas?
Ah Meng: Cikgu kerana dia selalu bertanya soalan.