ஆள் 1 - டேய் எங்க ஊருல மின்சாரம் தாக்கி ரெண்டு பேரு பலி

ஆள் 2 - டேய் உங்க ஊருல பரவாலடா எங்க ஊருல சம்சாரம் தாக்கி நாலு பேரு பலி.
0 0 0 1 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like