இந்த உலகத்துல பணத்தால ஏமாறுபவனை விட பாசத்தால ஏமாறுபவனே அதிகம்! !..

உண்மையா இருந்தா முட்டாள் ஆகிவிடுவோம் "!


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like