பிகருக்கும் சுகருக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா! !//

இரண்டுமே அளவோடு இருக்கனும் அளவுக்கு மீறுனா ஆபத்து 😝😝

கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like