More than 3 months ago (14 June 2020 5:04:11 PM UTC)
ప్రియ నీకోసమే ఎదురు చూసే ఈ ప్రాణం ఎప్పటివరకు ఉంటుందో నాకు తెలియదు. కానీ ఈ ప్రాణం ఉన్నంతవరకు నువ్వే నా ప్రాణం.
నేను పుట్టిన తరువాత నా తొలి పలుకు నీవు కాకపోయి ఉండవచ్చు.
కానీ నీను మరణించే ముందు కచ్చితంగా అవుతావు నువ్వే నా చివరి పలుకు.
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like