நம்ம ஆசைபடுற பொருளுக்கு வாரண்டி இருக்கு! !.

ஆனா நம்ம ஆசைபடுற வாழ்க்கைக்கு தான் வாரண்டி இல்ல!!..

என்ன வாழ்க்கை!


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like