தூங்கும் போது ஈஸியா இருக்குது 😏

எந்திருக்கும்போது ரிஸ்க்கா இருக்குது ☺☺

இதுவும் ஒரு போராட்டம் தானே 😝😝


கதிர் 9171765870
0 1 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like