"இப்பெல்லாம் பசங்க கண்ணாடியை பார்த்து "தலை சீவுறாங்களோ இல்லையோ "பொண்ணுங்க வந்ததும் கண்களை பார்த்து தலை சீவுறாங்க.....

. "கண்ணுக்குள் கண்ணாடி....

"கதிரவன்...

9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like