காதலன் : டியர் இந்த வார சண்டே எங்காயவது வெளில போகலாமா😏

காதலி : அன்னைக்கு என்ன தேதி

காதலன் : ஜீன் 21

காதலி : அன்னைக்கு தான் உலகமே அழியபோகுதாம் மூதேவி என்னை கொல்லபாக்குறீயா 😒

காதலன் : 😳😳😳😳??

கதிர் 9171765870
0 1 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like