மச்சான் : மச்சி எனக்கு கல்யாணம் ஆகுற மாதிரி கனவு கண்டேன் டா 😝

ப்ரண்ட் : அப்போ சத்தியமா கல்யாணம் ஆகாது மச்சி 😏

மச்சான் : ஏண்டா

ப்ரண்ட் : என்னைக்கு கனவு பலிச்சிருக்கு 😳


கதிர் : 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like