நமக்கு கஷ்டம் வரும்பொதெல்லாம் மனசு புடிச்சவங்க எதிர்ல வரும்போது கஷ்டம் மறந்து போய்டும் 😊

உண்மையான அன்பு

கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like