கை அடிபடுற காயத்துக்கும், மனசு அடிபடுற காயத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா

கைல காயம்பட்டா வெளில தெரியும்

மனசுல உள்ள வெளில யாருக்குமே தெரியாது

கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like